İhracatçı ve üreticilere yönelik 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminin detayları aşikâr oldu

“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ihracat yapan kurumların  ihracattan, sanayi sicil evrakını haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da üretim faaliyetinden elde ettikleri karları için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanmasına imkan tanınmıştı.

Bildirimle, kelam konusu uygulamaya ait asıllar belirlendi. Buna nazaran, ihracat yapan kurumların ihracattan, sanayi sicil evrakını haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da üretim faaliyetinden elde ettikleri çıkarları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak.

Sanayi sicil dokümanı kapsamında üretilen eserlerin ihraç edilmesi halinde de üretimden elde edilen çıkar olarak 1 puan indirim yapılacak.

İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Sanayi sicil evrakını haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden yahut ihracat yapan tüm kurumlar vergisi mükellefleri, bu faaliyetlerinden elde ettikleri çıkarları için 1 puanlık indirimden yararlanabilecekler.

Hesap devri olarak takvim yılını kullanan mükellefler, 1 Ocak 2022’den itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri karları için bu 1 puanlık indirimden faydalanabilecek.

İhracat yapan kurumların gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri yararlarına münhasır olmak üzere ilgili devirde geçerli kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olabilecek.

Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri karlarıyla hudutlu olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanabilmesi için ise bu kurumların sanayi sicil evrakına sahip olması ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesi gerekiyor.

Mükelleflerin ihracat ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra öteki faaliyetlerinden elde ettikleri yararlarının da bulunması halinde ihracattan ve üretimden kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan ve üretimden elde edilen çıkarın ticari bilanço karına farklı ayrı oranlanması suretiyle tespit edilecek.

Düzenleme uyarınca, ihracat ve üretimden elde edilen çıkarın ticari bilanço karına oranlaması suretiyle safi kurum çıkarı içindeki hissesi tespit edilerek 1 puan indirim uygulanacak matrah bulunacak. Üretim yahut ihracattan elde edilen yararın ticari bilanço karından büyük olması halinde safi kurum yararını geçmemek üzere ihracat ve üretimden elde edilen yararın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecek.

İNDİRİMLERDEN TIPKI ANDA YARARLANABİLECEKLER

Hisseleri, Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda birinci sefer süreç görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların, üretim ve ihracat faaliyetiyle iştigal ederek bir yarar elde etmeleri halinde, bu kurumların tüm matrahları için 2 puan indirim hesaplandıktan sonra üretim faaliyetleri ile ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri çıkarları için 1 puan ek indirim mümkün olacak.

Bu düzenleme kapsamında ihracat ve üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların birebir periyotta indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olmaları halinde yatırım teşvik dokümanından kaynaklanan vergi indirimi oranı 1 puan indirim uygulanmış orana nazaran hesaplanacak.

Buna nazaran, kurumlar vergisi mükellefleri, koşulları sağlamaları halinde bu indirimlerden birebir anda yararlanabilecekler.

İndirim yahut istisnaya tabi tutularak üzerinden vergi hesaplanmayan karlar için 1 puan indirim uygulanmayacak.

Kelam konusu indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen çıkarın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve masraf ögelerinin, başka ayrı izlenmesi, öteki faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak formda tutulması gerekirken, bu durumun mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel masraflar, indirim kapsamında olan faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler ortasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtılabilecek.

Öte yandan, gerek ihracat faaliyeti gerekse üretim faaliyeti kapsamında doğan alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve gibisi gelirler 1 puan indirim uygulanacak kurum çıkarı kapsamında pahalandırılacak.