Kekik nedir? Türk Gıda Kondeksi ‘kekik’in tanımını genişletti

Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğütülmüş, ufalanmış ve bütün haldeki baharatı ve karışımlarını kapsayan tebliğle, baharatın tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özellikler belirlendi.

Buna göre, baharata ve karışımlarına ürünlerin kendi doğasından gelen nişasta hariç olmak üzere nişasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri katılmayacak. Baharat karışımlarının rutubet oranı yüzde 15’i, tuz oranı yüzde 5’i geçemeyecek.

Zahter, limonotu, ipek pul kırmızıbiber, yeşil karabiber tanımları ve ürün özellikleri ilk kez tebliğe eklendi. Bu kapsamda pul kırmızıbiber üretiminde, tohum ve parçaları ayrılarak üretim yapılması durumunda, ürün ipek pul kırmızıbiber olarak da adlandırılabilecek. İpek pul kırmızıbiberlerde tohum ve parçaları kütlece yüzde 2’yi, ilave edilecek yemeklik bitkisel sıvı yağ ağırlıkça yüzde 6’yı, tuz miktarı yüzde 7’yi, toplam yağ miktarı kuru madde üzerinden yüzde 9’u geçemeyecek.

Köri, farklı bileşimlerde üretilebilen bir baharat karışımı olup, bileşiminde baharat dışında sadece tuz olabilecek.

Zerdeçalda kurkumin miktarı en az yüzde 2 olacak.

Türkiye için önemli bir ihraç ürünü olan ve çoğunluğu Denizli’de olmak üzere ülkede kültürel yetiştiriciliği yapılan Origanum’un yanı sıra Coridothymus ve Satureja da kekik tanımı içerisine alındı.

Kekiklerin etiketinde, “Kekik” ibaresi ile birlikte ait olduğu cinsi (Origanum, Thymus, Coridothymus veya Satureja) ürün adı olarak veya bileşenler listesinde belirtilecek.

Kekik için aromatik yönden zenginliğini gösteren uçucu yağ miktarı Origanum’da yüzde 2 olacak.

Öte yandan tebliğle, Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (Tebliğ No: 2013/12) yürürlükten kaldırıldı. Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık 2023 tarihine kadar bu tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacak. Bu tarihten sonra, tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamayacak.