Limanlarda işletme müddetini 49 yıla uzatan düzenleme iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), özelleştirilen Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) ve Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (TCDD) ilişkin kimi limanlardan 49 yıldan az periyodik işletme müddeti olanlarının mukavele mühletinin ihalesiz olarak 49 yıla uzatılmasını öngören yasal düzenlemeyi iptal etti.

CHP’li Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç öncülüğünde 133 milletvekili tarafından yapılan başvuruyu inceleyen AYM’nin 20 Temmuz tarihli gerekçeli kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

DEVLETİ ZİYANA UĞRATACAĞI BELİRTİLDİ

Kararın iptal talebinin münasebeti kısmında, kelam konusu yasal düzenleme ile mutlaklaşmış yargı kararıyla iptal edilen mukavelelerin müddetlerinin uzatılması yoluyla bu kontratlara yasal geçerlilik sağlandığı, yeni ihaleler yapılmaksızın mukavele müddetlerinin uzatılmasının devleti ziyana uğratacağı belirtildi.

Bu durumun kontrat özgürlüğünün kullanılması bakımından eşitsizliğe yol açtığı, kontrat tarafı olmayan şahısların ihaleye katılma imkanından yoksun bırakıldığı görüşlerine yer verildi.

ANAYASAYA ALIŞILMAMIŞ OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, mevcut özelleştirme kontratının tarafları dışında istekli olan öbür bireylerin ek mukaveleye taraf olabilme imkanının engellenmesinin özgür rekabet ve eşitlik prensipleriyle bağdaşmadığını ve limanların gerçek özelleştirme bedellerine ulaşılmasını da engelleyebilecek nitelikte olduğu tarafında görüş bildirdi.

AYM ayrıyeten, kelam konusu kuralın vakit kaybı yaşanmadan yapılacak yatırımlar ile limanların rekabet güçlerinin korunması tarafındaki münasebeti gözetildiğinde, farklı muamelenin objektif ve makul bir temele dayandığının söylenemeyeceğini belirtti.

AYM, 7350 sayılı maddeyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanuna eklenen süreksiz 30 hususun bahse bahis düzenlemeleri içeren 1. 2. ve 3. fıkralarının anayasaya muhalif olduğuna ve iptaline oybirliğiyle karar verdi.